Szacuje się, że poza granicami naszego kraju żyje i normalnie pracuje około dwóch milionów Polaków. W...

Rok po roku rośnie liczba osób, które pojawiają się w naszym kraju, by korzystać z usług medycznych. Mamy kilka...

Wydaje się, że parę lat temu rozważanie Polski jako kraju, gdzie będzie się rozwijać turystyka medyczna było...

Turystyka medyczna to chyba najprężniej rozwijająca się dziedzina europejskiej gospodarki. Choć składają się na...